Neautorizovaní prodejci

VAROVÁNÍ/POZOR PRO SPOTŘEBITELE

VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE Tímto varujeme zákazníky před nákupy našich produktů od neautorizovaných prodejců. Vytvořili jsme propracovanou síť distributorů, prodejců a dalších autorizovaných osob, které naše produkty dokonale znají a jsou tak schopny poskytnout našim zákazníkům kvalifikované služby (v nejvyšší kvalitě). Při nákupu u neautorizovaného prodejce neneseme na produkt odpovědnost za jeho původ, jeho certifikaci, originalitu a bezpečnost.

Nákup u neautorizovaného prodejce může způsobit tyto nežádoucí účinky:
● negarantujeme žádné množství dodávek produktů pro neautorizované prodejce, ti tak nejsou schopni vytvářet žádné skladové zásoby. Délky jejich dodávek tak mohou být enormní a mohou způsobit efekt, že jste dostali produkt z předchozí (ne aktuální a zcela nové) řady,
● neautorizovaní prodejci často slibují dodávky po celém světě, které nelze objektivně zaručit a náklady na doručení mohou být tak vysoké, že produkt přeplatíte
● neautorizovaný prodej nemůže zaručit originalitu a bezpečnost produktů,
● neposkytujeme žádné přímé služby pro produkty zakoupené u neautorizovaných prodejců. Takové služby vám musí poskytnout neautorizovaný prodejce, v souvislosti se záručními nároky neposkytujeme neautorizovanému prodejci naši podporu a tento proces probíhá bez naší součinnosti.

Naši autorizovaní distributoři a prodejci jsou pečlivě vybíráni pro zákaznické služby a jsou zavázáni k dosažení vysokých prodejních a servisních standardů a etického chování.

Informace o praktikách neautorizovaných prodejců nám přinesli zákazníci s takovými zkušenostmi a cítíme se povinni vás všechny informovat. Přinášíme seznam dodnes známých takových neautorizovaných prodejců a každého dalšího neautorizovaného prodejce budeme průběžně doplňovat. Upozorňujeme také na skutečnost, že neautorizovaní prodejci obvykle používají ve svých jménech/obchodních názvech a/nebo značkách slovo „jetsurf“, dokonce i slova jako „oficiální nebo „oficiální zástupce“. Taková jména jsou zavádějící a žádáme vás, abyste byli při kontaktování takového prodejce opatrní. Seznam našich autorizovaných (oficiálních) prodejců naleznete na našich webových stránkách www.jetsurf.com , sekce KONTAKTY/Autorizovaní prodejci Jetsurf zde: https://www.jetsurf.com/hq/contacts/authorized-dealers