Vacuum bilge pump - JETSURF_AUSTRALIA 🇦🇺
Podtlaková pumpa sestava

Podtlaková pumpa sestava

ID položky: P008448


Běžná cena 2 078 Kč
/
Včetně DPH 21%
Objednejte si hovor s odborníkem

Description

P008448 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
UltraSport N N - - - - -
Sport - - - N N N - -
GP N N - - - - -
Adventure DFI - - - N N N N N
Adventure DFI PLUS - - - - N N N N
Race N N N N - - - -
Race DFI - - - N N N N N
Race Titanium N N N N - - - -
Titanium DFI - - - - N N N N
Titanium DFI RS - - - - - N N N
ELECTRIC - - - - N N N N
Cruiser N


For models: Ultra Sport, GP 2016 and older. On later models this pump was replaced with more powerful bilge pump - Vacuum bilge pump Race (POP0122).

✔ = Tento produkt je používán v tomto modelu.
! = Tento produkt může být použit v tomto modelu, prosím přečtěte si poznámku pod tabulkou.
- = Tento model nebyl vyroben a není dostupný.
N = Tento produkt v tomto modelu není používán.

#BORNFORFUN